Seni Rupa dan Kriya

 

MATA PELAJARAN WAJIB A, B, DAN C1

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghuchu)
      ( Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 )
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
      ( Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 )
3. Bahasa Indonesia
      ( Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 )
4. Matematika
      ( Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 )
5. Sejarah Indonesia
      ( Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 )
6. Bahasa Inggris
      ( Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 )
7. Seni Budaya
      ( Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4 )
8. Prakarya dan Kewirausahaan
      ( Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 )
9. Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan
      ( Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 )
10. Pengetahuan bahan
      ( Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 )
11. Dasar-Dasar Desain
      ( Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 )